Hudiksvall
info@mikagruppen.se

Bra att ha

Många brottas med att få till det systematiska arbetsmiljöarbetet. Det finns mängder av verktyg att välja bland, mer eller mindre digitaliserade, men man kommer långt med två enkla verktyg som bygger metodiken:

-Ett årshjul där man planerar in undersökningar som skyddsronder, medarbetarsamtal och enkäter
-En mall för riskbedömning 

Det bästa är att mallarna även kan användas i miljöarbetet.