Hudiksvall
info@mikagruppen.se

Lagar

Som företagsledare är du skyldig att känna till och efterleva de arbetsmiljö- och miljölagar som är relevanta för din verksamhet. De flesta tycker dock att det är svårt att få en överblick över den lagstiftning som finns och att det är mer eller mindre omöjligt att leva upp till kraven. Känner du igen dig i beskrivningen men vill ändå få bättre koll på läget?

Miljölagstiftning

Kursen ger dig ett bra fundament för att förstå miljölagstiftningen och de viktigaste kraven som ställs på en verksamhet. Du lär dig även en metod för hur man systematiskt arbetar med uppföljning och lagefterlevnadskontroll. Du kan därför efter genomgången kurs lättare tolka lagkrav, agera tryggt i förändring och hantera myndighetsärenden.

Arbetsmiljölagstiftning

Kursen ger dig ett bra fundament för att förstå arbetsmiljölagstiftningen och de viktigaste kraven som ställs på en verksamhet. Du lär dig även en metod för hur man systematiskt arbetar med uppföljning och lagefterlevnadskontroll. Du kan därför efter genomgången kurs lättare tolka lagkrav, agera tryggt i förändring och hantera myndighetsärenden.

Anmälan