Kundcase

MIKA Gruppens kunder verkar inom vitt skilda branscher, med den gemensamma nämnaren att de vill bedriva ett aktivt hållbarhetsområde. Vårt uppdrag är att strukturera, effektivisera, profilera och inspirera genom olika uppdrag inom miljö, kvalitet och arbetsmiljö. Möt några av våra kunder nedan.

Senast uppdaterad 24 januari 2022

Candle

Miljö- och kvalitetsansvar hos en producent av stearinljus

Genom att "hyra en hållbarhetschef" från MIKA Gruppen kan även det mindre företaget tillgodose intressenternas krav och driva hållbarhetsarbetet framåt, samtidigt som administrationen hålls på ett minimum. Delsbo Candle, en av Sveriges största ljustillverkare, har under många år arbetat med oss för att effektivt driva sitt systematiska hållbarhetsarbete med ISO 9001, Reach, SAM, myndighetsrapportering o.s.v.

Läs mer här

Utvärdering av miljöpåverkan i samband med kommunalt bolags miljörapportering

Ljusdal Renhållning bedriver en återvinningscentral som är enligt miljöbalken en tillståndspliktig verksamhet. MIKA Gruppen har hjälpt dem med utvärdering av miljöpåverkan i samband med miljörapportering och uppföljning av egenkontroll. 

Läs mer här
Ljusdal Energi (1)
Bergvik

Vidareutveckling av ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö hos en tillverkare av tak och golv

MIKA Gruppen har arbetat tillsammans med Bergvik Sweden för att skapa framdrift i ledningssystemet enligt ISO 9001, 14001 och 45001 genom att bygga ett starkt engagemang bland medarbetarna. Metoden var en grundlig processkartläggning som identifierade förbättringsmöjligheter. 

Läs mer här

Systematisk utveckling av arbetsmiljön på kartongbruk

För att skapa framdrift i det systematiska arbetet med riskbedömning av trycksatta kärl har MIKA Gruppen bistått Holmen Iggesund genom att förbereda underlag och genomföra effektiva och verkningsfulla möten med relevanta aktörer inom bolaget.

Läs mer här
Holmen
Slakteriet (1)

Ledningssystem för livsmedelssäkerhet på slakteri

MIKA Gruppen har hjälpt Delsbo Slakteri att implementera ett ledningssystem enligt den internationella standarden för livsmedelssäkerhet, ISO 22000. Under projekttiden togs rutiner och strategier fram, med kundens och ledningens krav i fokus. Ledningssystemet är certifierat.  

Läs mer här

Ledningssystem enligt ISO 9001, 14001 och 45001 i ett elkraftbolag

Efter att ha implementerat ett certifierat ledningssystem enligt ISO 9001, 14001 och 45001 på Lule Building System i Liden har MIKA Gruppen har fortsatt vara en resurs för LBS avseende den kontinuerliga framdriften av aktiviteter i ledningssystemet. 

Läs mer här
Lbs Logo 1 Blue Small