Kundcase

MIKA Gruppens kunder verkar inom vitt skilda branscher, med den gemensamma nämnaren att de vill bedriva ett aktivt hållbarhetsområde. Vårt uppdrag är att strukturera, effektivisera, profilera och inspirera genom olika uppdrag inom miljö, kvalitet och arbetsmiljö. Möt några av våra kunder nedan.

Senast uppdaterad 24 januari 2022

Delsbocandle Small

Miljö- och kvalitetsansvar hos en producent av stearinljus

Genom att "hyra en hållbarhetschef" från MIKA Gruppen kan även det mindre företaget tillgodose intressenternas krav och driva hållbarhetsarbetet framåt, samtidigt som administrationen hålls på ett minimum. Delsbo Candle, en av Sveriges största ljustillverkare, har under många år arbetat med oss för att effektivt driva sitt systematiska hållbarhetsarbete med ISO 9001, Reach, SAM, myndighetsrapportering o.s.v.

Läs mer här

Miljöanmälan för ett gotländskt sågverk

Miljöpåverkande verksamheter behöver hålla koll på sina tillstånd så att man inte överskrider tillåtna gränser utan att vidta förebyggande insatser och uppdatera tillstånden. MIKA Gruppen har hjälpt Gotlandsflis med lämpliga åtgärder, dokumentation och myndighetskontakter för en effektiv process till utökad produktion. 

Läs mer här
Gotlandsflis
Case1 (1)

Utveckling inom hållbarhet och digitalisering hos ett par små, tillverkande företag i Gävleborg

Som leverantör till RISE Research Institute of Sweden har MIKA Gruppen genomfört ett par konsultuppdrag inom projektet Ställom Go! i syfte att stärka konkurrenskraften och omställningsförmågan hos små- och medelstora företag genom hållbarhet och digitalisering.

Läs mer här

Miljötillstånd för moräntäkt

Tillståndsansökningar kan vara en omständlig, tidskrävande och byråkratisk process där tung lagstiftning står i centrum.

A Sundbergs Entreprenad AB, vars expertområde är produktion av morän till entreprenad- och anläggningsarbete, tog därför hjälp av MIKA Gruppen för att arbeta fram ett miljötillstånd för verksamheten. 

Läs mer här
Håkan
Häggs4 Small

Systematiskt arbetsmiljöarbete på en bildemontering

För att klara av att ligga i framkant på en hårt konkurrensutsatt marknad så behöver medarbetarna ha ett stort engagemang och brinna för företaget. MIKA Gruppens konsulter har därför stöttat Häggs Bildemontering i Ilsbo i processen med ständiga förbättringar av sitt systematiska arbetsmiljöarbete. 

Läs mer här

Ledningssystem enligt ISO 9001, 14001 och 45001 i ett elkraftbolag

Ett växande företag har många utmaningar att hantera. Ett certifierat ledningssystem med fokus på ständiga förbättringar säkerställer att arbetet med frågor inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö hanteras på ett långsiktigt hållbart sätt.

MIKA Gruppen stöttar organisationer av olika storlek inom vitt skilda branscher från start (då systemet byggs) till löpande drift och utveckling (efter många år med certifikat). Lule Building System i Liden är ett av dessa företag.

Läs mer här
Lbs (1)