Ledningssystem enligt ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001 i ett elkraftbolag


LBS är ett snabbväxande entreprenörsdrivet bolag som genomför stora elkraftsprojekt åt kunder som Vattenfall, ABB, YIT och Skanska. Ledningen fattade ett beslut om att implementera ett integrerat ledningssystem enligt de tre stora standarderna för kvalitet, miljö och arbetsmiljö, dels för att kunderna började kräva det, dels för att man såg att ett ledningssystem behövde komma på plats snabbt då man kunde konstatera att företaget stod inför kraftig tillväxt. MIKA Gruppens konsult Bodil Nylander kontaktades och arbetet påbörjades omgående. 

En stor del av arbetet utfördes gemensamt på distans, genom att Bodil stegvis specificerade för ledningen vad som skulle göras, varpå LBS arbetade fram företagsspecifika rutiner och dokumentation utifrån instruktionerna. Några arbetsmöten skedde på plats i Liden och ute på site. Mindre än ett år efter första kontakten med MIKA Gruppen hade LBS de tre önskade certifikaten. År 2021 utnämndes LBS till årets gasellvinnare i Västernorrland.  

Senast uppdaterad 29 november 2021