Ledningssystem enligt ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001 i ett elkraftbolag

Lule Building System är ett snabbväxande entreprenörsdrivet bolag som genomför stora elkraftsprojekt åt kunder som Vattenfall, ABB, YIT och Skanska. För några år sedan fattade ledningen ett beslut om att implementera ett integrerat ledningssystem enligt de tre stora standarderna för kvalitet, miljö och arbetsmiljö, dels för att kunderna började kräva det, dels för att man såg att ett ledningssystem behövde komma på plats snabbt då man kunde konstatera att företaget stod inför kraftig tillväxt. Bodil Nylander på MIKA Gruppen kontaktades och mindre än ett år efter första kontakten med MIKA Gruppen hade LBS de tre önskade certifikaten.

MIKA Gruppen har fortsatt vara en resurs för LBS avseende ledningssystemet och idag är det vår konsult Klara Westling som stöttar LBS i den kontinuerliga framdriften av aktiviteter i ledningssystemet. 

Senast uppdaterad 07 augusti 2023