Ledningssystem för livsmedelssäkerhet på slakteri

Delsbo Slakteri är ett lokalt slakteri som erbjuder områdets lantbrukare en service av högsta kvalitet.

Resan från att varit en godkänd anläggning till att ha ett certifierat ledningssystem enligt den internationella standarden för livsmedelssäkerhet, ISO 22000, var en förutsättning för att kunna växa, stärka positionen på marknaden och finnas kvar som en lokal arbetsgivare och leverantör.

MIKA Gruppens konsult Karin Hansson har under projekttiden tagit fram rutiner och strategier med kundens och ledningens krav i fokus. 

Senast uppdaterad 07 augusti 2023