Miljö- och kvalitetsansvar hos en producent av stearinljus

Många av Sveriges företag tillhör kategorin småföretag samtidigt som de levererar unika produkter och tjänster i världsklass. Men ett mindre företag har ofta varken behov av eller ekonomiskt utrymme att anställa experter på heltid, trots att man kontinuerligt möts av olika kravställningar där specialistkunskap är till nytta.

Delsbo Candle är ett företag med tydlig hållbarhetsprofil. Redan år 2006 började MIKA Gruppens konsult Bodil Nylander att stötta upp olika processer där. Det första uppdraget var att bistå vd i arbetet med att - som först i världen - Svanencertifiera de stearinljus som företaget producerar. 

Bodil gick sedan in i det löpande arbetet gällande företagets kvalitetsledningssystem (ISO 9001) med uppdrag att ta arbeta med dokumentation och rutiner, avvikelse- och reklamationshantering, målstyrning etc. 

Därefter har uppdraget fortsatt med uppgifter rörande kemikaliehantering/Reach, systematiskt arbetsmiljöarbete, lagefterlevnad, kvalitetsmärkningar, efterlevnad av specifika kundkrav, framtagande av hållbarhetsrapport, cirkularitet, rapportering till myndigheter etc. 

Arbetet har hela tiden skett i nära samverkan med företagets ledning och medarbetare. Omfattningen har varierat beroende på intressenternas behov. Genom att "hyra in en hållbarhetschef" från MIKA Gruppen hålls administrationen på ett minimum samtidigt som intressenternas krav tillgodoses och hållbarhetsarbetet drivs stadigt framåt.

Läs mer om Delsbo Candles hållbarhetsarbete här.


Senast uppdaterad 07 augusti 2023