Miljöanmälan för ett gotländskt sågverk

På Gotland, Sveriges alldeles egna paradisö, ligger Gotlandsflis.  Här tillverkas inte bara flis, namnet till trots, utan här impregneras även virke som sedan skeppas ut i stora vida världen. Den stora efterfrågan på impregnerat virke gjorde att Gotlandsflis började närma sig den högsta mängden impregnerat virke som man hade tillstånd för.

Efter samråd med MIKA Gruppens Linda Rudbäck och Karin Hansson valde Gotlandsflis att upphäva sitt tillstånd, som var mängdbestämt, och i stället göra en anmälan för utökad impregnering för en ökad mängd virke. Processen innebar kontakt med såväl miljökontoret på Gotland som Miljöprövningsdelegationen och det krävdes ett rejält underlag för att påvisa eventuell miljöpåverkan, bullernivåer, säkerhetsaspekter och förvaring m.m. MIKA Gruppens roll var att skriva anmälan och att ha kontakt med miljökontoret och Miljöprövningsdelegationen.

Nu behöver Gotlandsflis inte hålla tillbaka produktionen längre utan det är bara att tuta och köra med gott samvete!

Senast uppdaterad 29 november 2021