Miljötillstånd för moräntäkt

Har du tänkt på vad det är för material som används till vägar, uppfarter, parkeringsplatser, för att sanda när det är halt eller i betongen till din husgrund? Det är material som har framställts från täkter, det kan vara från berg, morän eller naturgrus. I Sverige använder vi ca 100 miljoner ton material från täkter årligen.

A Sundbergs Entreprenad AB är ett företag som bedriver en moräntäkt i Söderhamns kommun. För att kunna utvinna morän till entreprenad- och anläggningsarbeten har MIKA Gruppens Karin Hansson utfört alla delar i ansökningsprocessen, nämligen genomfört samråd med alla samrådsintressenter som t. ex. Länsstyrelsen, Trafikverket, kommunen och fastighetsägare, och även utformat ansökan, avfallsplan och miljökonsekvensbeskrivning. 

Senast uppdaterad 29 november 2021