Systematisk utveckling av arbetsmiljön på kartongbruk

Holmen Iggesund tillverkar högkvalitativ kartong för ändamålsenliga lösningar.

Produktionen har många utmaningar och det systematiska arbetet är viktigt. En viktig del för att säkerställa drift och upprätthålla en trygg arbetsmiljö är att återkommande och effektivt genomföra riskbedömningar av de många trycksatta anordningarna som finns i verksamheten.

För att skapa framdrift i det systematiska arbetet har MIKA Gruppens konsult Karin Hansson bistått Holmen Iggesund genom att förbereda underlag och genomföra effektiva och verkningsfulla möten med relevanta aktörer inom bolaget.

 

Senast uppdaterad 07 augusti 2023