Systematiskt arbetsmiljöarbete på en bildemontering

 

 

Häggs Bildemontering i Ilsbo utanför Hudiksvall är ett litet stabilt familjeföretag med gamla anor. Verksamheten började som en cykelverkstad och har sedan vuxit till att bli en av de främsta aktörerna i Sverige inom bildemontering.

För att klara av att ligga i framkant på en hårt konkurrensutsatt marknad så behöver medarbetarna ha ett stort engagemang och brinna för företaget. MIKA Gruppens konsulter har därför stöttat Häggs Bildemontering i processen med ständiga förbättringar av sitt systematiska arbetsmiljöarbete genom att effektivisera och utveckla aktiviteter som ledningsmöten, medarbetarsamtal och skyddsronder/riskbedömningar i syfte att skapa tydliga rollfördelningar, effektiva rutiner och en säker och trygg arbetsmiljö. 

MIKA Gruppen blev även tillfrågade att utveckla Häggs Bildemonterings ISO-certifierade ledningssystem för kvalitet och miljö, genom Märkesdemos gruppcertifiering. Uppdraget var att utveckla rutiner, avvikelsehantering, mål och mätning m.m. för att få ett optimerat ledningssystem. Detta uppdrag tackade vi ja till med glädje då vi sedan tidigare har flerårig erfarenhet av just gruppcertifiering och har sett vilken styrka detta ger då det bygger på samarbete med andra aktörer på ett systematiskt och professionellt sätt.

Senast uppdaterad 29 november 2021