Utvärdering av miljöpåverkan i samband med kommunalt bolags miljörapportering

Ljusdal Renhållning (inom Ljusdal Energi) bedriver en återvinningscentral som är enligt miljöbalken en tillståndspliktig verksamhet. Det innebär att Ljusdal Renhållning ska mäta och analysera den påverkan som återvinningscentralen har på omgivningen/miljön. Utöver mätning och analyser ska resultaten årligen rapporteras till tillsynsmyndigheten.

För utvärdering av miljöpåverkan i samband med miljörapportering och uppföljning av egenkontrollen har MIKA Gruppens Karin Hansson bistått med sin kompetens. 

Senast uppdaterad 07 augusti 2023