ISO 14001 miljö

Ett miljöledningssystem är ett verktyg för att leda verksamheten och styra miljöfrågorna, i syfte att uppnå minskad miljöbelastning och förbättrad miljöprestanda. 

Lightbulb 4314993 Small

Utifrån kraven i standarden ISO 14001 kan din organisation skapa ett beprövat arbetssätt för att styra alla som jobbar i verksamheten mot ständiga förbättringar. Om alla krav i standarden är uppfyllda kan man låta en tredjepartsrevisor certifiera ledningssystemet. 

I miljöstandarden står den yttre miljön i centrum så att verksamheten kan skydda miljön och reagera på förändrade miljöförhållanden. På så sätt kan man svara upp mot samhällets ökade förväntningar på hållbar utveckling, transparens och ansvar. ISO 14001 kan hjälpa en organisation att systematiskt styra verksamheten rörande allt strängare lagstiftning, ökad belastning på miljön till följd av föroreningar, ineffektivt utnyttjande av resurser, olämplig avfallshantering, klimatförändringar, försämring av ekosystem och förlust av biologisk mångfald.

Det är lätt att integrera kraven i miljöstandarden med kraven i kvalitets- och arbetsmiljöstandarderna, då de alla följer samma struktur. När man jobbar för alla dessa tre samtidigt så jobbar man också med de tre nödvändiga benen för hållbarhet: Ekonomi, ekologi och sociala frågor. 

MIKA Gruppen hjälper er hela vägen fram till ett certifikat (dock ej själva certifieringsrevisionerna) - och även i "livet efter certifieringen" då det påbörjade arbetet ska fortgå och utvecklas.

Läs även om arbete med ISO 9001, ISO 45001 och ISO 26000

Senast uppdaterad 12 januari 2022