ISO 26000 Organisationers samhällsansvar

Ett hållbart företag tänker inte enbart på sin egen situation, utan tar även ansvar för hur företaget påverkar det omgivande samhället, såväl lokalt och regionalt som globalt! 

Earth 3866609 Small

Det har länge talats om CSR, Corporate Social Responsibility. Begreppet har syftat till att organisationer ska ta ett socialt ansvar utanför sin egen organisation, men en brist har varit att definitionen inte har omfattat de ekonomiska frågorna. Nu pratar man därför alltmer om ”hållbarhet” och ”organisationers samhällsansvar” där de tre områdena ekonomi, ekologi och sociala frågor integreras.

Under 2021 har den vägledande standarden ISO 26000 kommit i en uppdaterad utgåva, och standarden kallas nu också för Organisationers samhällsansvar. De globala målen (SDG, Sustainable Development Goals) är inkluderade. Man kan ännu inte certifiera verksamheten mot ISO 26000-standarden (som man kan göra med ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001) utan man jobbar med en egendeklaration.

Läs även om arbete med ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001

Senast uppdaterad 12 mars 2023