ISO 45001 arbetsmiljö

Avsikten med att införa ett ledningssystem för arbetsmiljö är att göra det möjligt för en organisation att skapa säkra och hälsosamma arbetsplatser, förhindra arbetsrelaterade skador och ohälsa samt ständigt förbättra organisationens arbetsmiljöprestanda.

Welding 67640 Small

Utifrån kraven i standarden ISO 45001 kan din organisation skapa ett beprövat arbetssätt för att styra alla som jobbar i verksamheten mot ständiga förbättringar. Om alla krav i standarden är uppfyllda kan man låta en tredjepartsrevisor certifiera ledningssystemet. 

Tanken med ett arbetsmiljöledningssystem är att förhindra arbetsrelaterade skador och ohälsa och därmed skapa säkra och hälsosamma arbetsplatser. I standarden ligger fokus på strategiskt tänkande och ledarskap, på medarbetarengagemang och på att jobba med kulturen i organisationen. För att ett ledningssystem för arbetsmiljö ska bli framgångsrikt krävs ledarskap, engagemang och medverkan på alla nivåer och funktioner inom organisationen.

Det är lätt att integrera kraven i arbetsmiljöstandarden med kraven i kvalitets- och miljöstandarderna, då de alla följer samma struktur. När man jobbar för alla dessa tre samtidigt så jobbar man också med de tre nödvändiga benen för hållbarhet: Ekonomi, ekologi och sociala frågor. 

MIKA Gruppen hjälper er hela vägen fram till ett certifikat (dock ej själva certifieringsrevisionerna) - och även i "livet efter certifieringen" då det påbörjade arbetet ska fortgå och utvecklas.

Läs även om arbete med ISO 9001, ISO 14001 och ISO 26000

Senast uppdaterad 10 januari 2022