ISO 9001 kvalitet

Att införa ett ledningssystem för kvalitet är ett strategiskt beslut inom en organisation, vilket kan bidra till att förbättra organisationens övergripande prestanda och skapa en bra grund för initiativ till hållbar utveckling.

Gears 1236578 1920 Small

Utifrån kraven i standarden ISO 9001 kan din organisation skapa ett beprövat arbetssätt för att styra alla som jobbar i verksamheten mot ständiga förbättringar. Om alla krav i standarden är uppfyllda kan man låta en tredjepartsrevisor certifiera ledningssystemet. 

I kvalitetsstandarden står kundnöjdheten i centrum, och man arbetar därför med verksamhetsrutiner, processtyrning, mål, kvalitetsbristkostnader m.m. för att på ett lönsamt sätt kunna erbjuda produkter och tjänster som uppfyller intressenternas krav

Med en engagerad ledning och motiverade medarbetare blir resultatet ett strategiskt tänk, effektiva processer, ordning och reda i verksamheten, ökad lönsamhet och återkommande kunder. 

Det är lätt att integrera kraven i kvalitetsstandarden med kraven i miljö- och arbetsmiljöstandarderna, då de alla följer samma struktur. När man jobbar för alla dessa tre samtidigt så jobbar man också med de tre nödvändiga benen för hållbarhet: Ekonomi, ekologi och sociala frågor. 

MIKA Gruppen hjälper er hela vägen fram till ett certifikat (dock ej själva certifieringsrevisionerna) - och även i "livet efter certifieringen" då det påbörjade arbetet ska fortgå och utvecklas.

Läs även om arbete med ISO 14001, ISO 45001 och ISO 26000

Senast uppdaterad 10 januari 2022