Avvikelsehantering

Att rapportera, analysera och diskutera avvikelser med tillhörande förbättringsförslag är ett jättebra och viktigt moment för kvalitetsutveckling av verksamheten. 

Screwdrivers 1073515 1920 Small

Avvikelse. Ärende. Förbättringsförslag. Möjlighet. Ja, kärt barn har många namn! Men många har svårt att få till en bra avvikelsehantering. En orsak kan vara att man nånstans djupt inom sig tycker att det är pinsamt att erkänna sina brister. En annan orsak kan vara att man inte har hittat en enkel och bra metod för flödet av avvikelser. En tredje möjlig anledning är att man har brustit i återkopplingen av de ärenden som rapporteras in, med låg motivation hos medarbetarna för ämnet som följd. 

"We want the truth - and we can handle the truth!" Den som känner igen sig i det citatet kommer att lyckas med sin avvikelsehantering. MIKA Gruppen hjälper er igång!

Senast uppdaterad 30 november 2021