Egenkontrollprogram

Ett egenkontrollprogram är som ett mindre ledningssystem avseende miljöfrågorna. Alla anmälnings- och tillståndspliktiga verksamheter måste uppfylla kraven i egenkontrollförordningen. 

Pylon 503935 1920 Small

Enligt Förordningen om verksamhetsutövarens egenkontroll, SFS 1998:901, krävs att anmälnings- och tillståndspliktiga (och ibland andra) verksamhetsutövare har god kontroll över sin verksamhet med organisatoriskt ansvar, riskbedömning, rutiner och kemikalieförteckning – allt baserat på kraven i Miljöbalken. Ett s.k. egenkontrollprogram blir resultatet av förordningens systematiska upplägg. 

Behöver ni stöd för att ta fram ett bra egenkontrollprogram - kontakta MIKA Gruppen så hjälper vi er!

 

Senast uppdaterad 30 november 2021