Intern revision

Vid en internrevision tittar man på olika områden i verksamheten för att skapa en bra bild av hur väl processer och rutiner fungerar och var man har förbättringsmöjligheter. 

Magnifying Glass 4490044 1920 Small

Ett obligatoriskt moment då man är ISO-certifierad är den interna revisionen av ledningssystemet, som ska genomföras minst en gång per år. Denna övning kan man med fördel genomföra även om man inte är certifierad men ändå vill se över läget i verksamheten.

Den interna revisionen kan vara en nulägesanalys eller en gap-analys, för att konstatera var man är idag - jämfört med var man vill vara i morgon. 

MIKA Gruppen utför interna revisioner/nulägesanalyser/gap-analyser hos er inom områdena kvalitet, miljö och arbetsmiljö utifrån ISO-standardernas krav eller enligt era önskemål.

Senast uppdaterad 30 november 2021