Lista över lagar

Att efterleva de lagar och förordningar som man berörs av är ett krav som ställs på dig som verksamhetsutövare. En genomarbetad lista över gällande författningar är första steget till säkrad lagefterlevnad. 

Rockclimbing 2040824 Small

Tillsammans tar vi fram en lista över aktuell lagstiftning och vilka specifika paragrafer som berör just er verksamhet. Vi dokumenterar tillhörande rutiner och ansvar för att säkerställa att vi efterlever kraven. Till det kopplar vi en rutin för regelbunden uppdatering och efterlevnadskontroll.

Kontakta MIKA Gruppen för en enkel och smidig lösning som ligger som viktig grund för ert systematiska hållbarhetsarbete.  

Senast uppdaterad 30 november 2021