Miljö- och arbetsmiljöplan

Arbetsmiljöplan Small

Inom bygg- och anläggningsarbete krävs ofta en så kallad arbetsmiljöplan. Även i andra fall kan det vara bra att planera och samordna arbetsmiljön. 

Krav på en arbetsmiljöplan beskrivs i 8§ i AFS 1999:3 och ibland genom ytterligare specifikationer från uppdragsgivaren. Arbetsmiljöplanen består av en beskrivning av regler som gäller vid byggarbetsplatsen, organisering av arbetet samt riskbedömningar med handlingsplaner. Vid enklare arbeten kan ibland en förenklad arbetsmiljöplan användas. 

I en miljöplan visar du hur du ämnar uppfylla de mål och krav som byggherre/beställare har uppgett i sitt miljöprogram. Miljöplanen blir därför ett slags ledningssystem. 

Till skillnad mot för arbetsmiljöplanen (där AFS 1999:3 reglerar lagkraven) så finns inget explicit lagkrav på upprättande av en miljöplan. Trots det så begär beställare ofta en miljöplan ändå.

I större projekt följer miljöplanen lämpligtvis ett ledningssystem enligt ISO 14001, medan mindre projekt kan ha mindre omfattning på miljöplanen.

Nämnda planer tas fram i ett tidigt skede av ett projekt, så kontakta gärna MIKA Gruppen redan idag för hjälp kring detta. 

Senast uppdaterad 06 november 2023