Systematiskt arbetsmiljöarbete SAM

Många verksamheter har svårt att få till ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete (ofta benämnt SAM). Det är synd, då det faktiskt inte behöver vara så svårt, och samtidigt är det så viktigt för medarbetarnas välmående och därmed för verksamhetens framgång. 

People 3131802 1920 Small

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, grundar sig i Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2001:1. Upplägget följer ett enkelt ledningssystem för arbetsmiljöfrågor där en av de viktigaste aktiviteterna är skyddsronden, med tillhörande riskbedömning.

MIKA Gruppen hjälper er att ta fram en fungerande modell för det systematiska arbetsmiljöarbetet i just er verksamhet.

Tillsammans hjälps vi åt att läsa och tolka aktuella lagar för just er verksamhet för att ta fram relevanta rutiner, mål och åtgärdsprogram. Vi kan vara med vid skyddsronder/riskbedömningar dels som protokollförare, dels som ”nya ögon” då vår erfarenhet är att man väldigt lätt blir hemmablind.

Kontakta MIKA Gruppen idag så hjälper vi er att uppfylla lagens krav och vårda era medarbetare. På köpet får ni ett ökat lugn.  

Senast uppdaterad 30 november 2021