Ideellt arbete

MIKA Gruppen ställer ideell tid till förfogande för en god samhällsutveckling. Se nedanstående aktiviteter/projekt som vi är engagerade i. 

 

BID Gladare Hudik
MIKA Gruppen är ideellt engagerade i ett gemensamt projekt mellan offentliga och privata sektorn för att utveckla Hudiksvalls stadskärna, med målbilden att bli Årets Stadskärna 2024. Projektet går under namnet "Gladare Hudik" och drivs enligt BID-modellen (BID=Business Improvement District) i samverkan med Svenska stadskärnor.

Modellen jobbar utifrån fem fokusområden:  Varumärke, utbud, platsen, trygghet och tillgänglighet. Under Gladare Hudiks vingar och inom fokusområdet "Trygghet" tog Bodil på MIKA Gruppen initiativ till deltagande i Håll Sverige Rents Skräpplockardag i september 2021. 

Ett 50-tal lokala aktörer är aktiv del i projektet, där MIKA Gruppen bevakar hållbarhetsperspektivet i stadsutvecklingen. 

 

Rådgivarmatchning UF-företag
Ungdomarna är vår framtid, så dem vill vi stötta! MIKA Gruppen har därför ställt sin kompetens till förfogande i rådgivarmatchningen för årets UF-företagare, inom hållbarhet, ledarskap och organisation. 

Ung Företagsamhet är en politiskt obunden, ideell utbildningsorganisation och är en del av globala Junior Achievement (JA Worldwide), en organisation som finns i 115 länder. Sedan 1980 har Ung Företagsamhet utbildat gymnasieelever i entreprenörskap genom utbildningen UF-företagande. 

Hållbarhetsrådgivning med Företagarna
Småföretag har en viktig roll att spela i omställningen till en hållbar utveckling och för att säkra svensk tillväxt långsiktigt. MIKA Gruppen samarbetar därför med Företagarna genom att erbjuda Företagarnas medlemmar i Mellansverige kostnadsfri hållbarhetsrådgivning av enklare karaktär. Förhoppningen är att hållbarhetsrådgivningen ska uppskattas på samma sätt som Företagarnas juridiska rådgivning som har erbjudits sedan tidigare. 

Senast uppdaterad 30 november 2021