MIKA Gruppens samarbetspartners

MIKA Gruppen breddar och fördjupar sina kompetensområden genom att samarbeta med företag som erbjuder relaterade produkter och tjänster.

Detta gör vi i syfte att vara en mer attraktiv resurs för våra kunder inom det stora området "hållbarhet".

 

I samarbete med MIKA Gruppens spännande partner Circular Action Tools (CAT) erbjuds tjänster inom livscykelanalys och cirkulär ekonomi, i syfte att hjälpa företag att se var deras påverkan finns och förbättra sitt ekologiska, samhällsmässiga och ekonomiska fotavtryck.

CAT använder sig bland annat av verktyget Fast Track LCA som med en relativt låg investering åskådliggör miljömässiga resultat snabbt för verksamheten. Dessutom kan verktyget Circular Assessment Tool appliceras för att kartlägger cirkulära lösningar. 

 


MIKA Gruppens samarbete med Koucky & Partners går tillbaka till det tidiga 2000-talet. 

Koucky & Partners är specialiserade på hållbar mobilitet - att utveckla och implementera hållbara mobilitets- och trafiklösningar för framtiden.

Sedan många år samverkar MIKA Gruppen med 3led Solutions AB, som tillhandahåller en prisvärd molntjänst för dokumentation för din ISO-certifiering.

Tjänsten innehåller moduler för Processer, Dokument, Författningar, Ärenden, Uppföljning, Revision och Avtal till en fast månadskostnad.

MIKA Gruppens partner TMU arbetar för att möta transportbranschens behov av välutbildade truck- och maskinförare och vill med sina utbildningar dela med sig av sin mångåriga erfarenhet av truck- och maskinyrket där säkerheten står i främsta rummet.

När det kommer till företagshälsovård samverkar MIKA Gruppen med Priserva, som sedan 1976 är en professionell, oberoende expertresurs inom förebyggande och rehabiliterande insatser för individ, grupp och organisation.

Företaget verkar för att främja hälsa och säkerhet, förebygga sjukdomar, främja en bra arbetsorganisation och hälsosam arbetsmiljö samt en god funktionsförmåga hos individen. 

 

Genom MIKA Gruppens samarbete med Exceed erbjuds ni en plattformsbaserad digital utbildning/förankringsverktyg om hållbar utveckling och De globala målen.

Utbildningen är ett effektivt sätt att integrera er organisations hållbarhetsarbete i verksamheten. Den ger medarbetarna både medvetenhet och engagemang i hållbarhetsfrågor och säkerställer att er organisation kan växa med optimal effektivitet och lönsamhet.

MIKA Gruppen vill lyfta möjligheterna att förbättra den psykiska hälsan och samarbetar därför med Lägereld som är en nytänkande aktör som erbjuder psykologtjänster i ett smart, smidigt och inspirerande format mot företag.

Genom sin digitala plattform tillgängliggör Lägereld ett brett utbud av erfarna psykologer som kan stärka den mentala hälsan hos individ, grupp och organisation. 


För att kunna erbjuda en kvalificerad koordinator (CFPA Europe-certifikat) kring brandskydd samarbetar MIKA Gruppen med Järnvägskonsulterna. De kan bistå med att organisera, planera och följa upp brandskyddsarbetet på ert företag.

Exempel på uppgifter är att skapa utrymningsplaner, brandsäkra lokaler, godkänna/besiktiga släckutrustning samt tillståndsansvar för Heta Arbeten. 


En av MIKA Gruppens proffsiga partners är Säkerhetsutbildarna, vars certifierade personal utbildar er inom bl.a. Heta Arbeten, Ställningsbyggnad (2-9m), Liftutbildning, Fallskydd, Första hjälpen, Hjärt- lungräddning + hjärtstartare, Bättre arbetsmiljö, BAS-U & BAS-P, Arbete på Väg och Järnvägssäkerhet (TTJ-utbildningar). Utbildningarna genomförs både ute hos kund och i egna anpassade lokaler.


 

Genom samarbete med vår partner Moment of Flow erbjuder vi kompetens dels inom processutveckling, förbättringsarbete och kvalitetsoptimering, dels kring företagscoaching för chefer och medarbetare som vill utvecklas i yrkeslivet.

Detta är två smarta steg som stärker våra kunder att komma närmare ett tillstånd när allt bara funkar och flyter på i organisationen - utan problem! 

 

 

MIKA Gruppen är återförsäljare av ansvarsfullt.se, ett molnbaserat verktyg som snabbt åskådliggör företagets hållbarhetsarbete. Du svarar på frågor och får fram staplar och diagram som ger dig en bra nulägesanalys och hållbarhetsrapport. Med ansvarsfullt.se får du en definition av hållbarhet baserat på internationella standarder och som relaterar till FNs Globala mål för en hållbar utveckling.

Verktyget kan med fördel användas även i momentet leverantörsbedömning.

MIKA Gruppens partner Vocean erbjuder en smart plattform som hjälper din organisation att samskapa digitalt.

Med Vocean blir dina möten mer levande. Deltagarna kan rösta och komma med idéer och på så vis känna sig delaktiga, vilket hjälper dig att fatta rätt beslut. 

 

MIKA Gruppens samarbetspartner Greengoat älskar kunder som vill gräva djupt för att hitta det väsentliga och utveckla hållbarhetsarbetet i sin organisation.

Greengoat stöttar med utbildning, coachning, väsentlighetsanalyser, verktyg för cirkulära affärsmodeller, hållbarhetsrapportering i enlighet med GRI, klimatberäkningar i enlighet med GHG-protokollet och mycket mer.

 

 

 

 

 

 

 

 

Hör av dig om du också vill
samarbeta med MIKA Gruppen!

Senast uppdaterad 30 april 2022