Profilering

Efterfrågan på hållbara varumärken ökar. Därför gäller det att på ett sanningsenligt sätt kommunicera det egna hållbarhetsarbetet och visa vad man står för, annars riskerar man att kunderna köper av någon konkurrent. 

Crowd 5498373
Att profilera sig som ett ansvarsfullt, hållbart företag är viktigt för många – för transparens, ökat värde på varumärket och därmed lönsamhet, för stolthet och för att inspirera andra. 

Man måste dock vara medveten om att kunderna idag är kritiska och kompetenta. De köper inte tomma slogans och i sammanhanget oviktiga symbolhandlingar. 

Men om man har gjort sin hemläxa och börjat arbeta strukturerat för hållbarhet så är det absolut en fördel att kommunicera det arbetet. Att presentera sitt hållbarhetsresultat genom någon form av storytelling fångar intressenternas uppmärksamhet och ökar chanserna för att de köper av er. Sociala media är en jättebra plattform för denna kommunikation.

MIKA Gruppen rekommenderar er att ta fram en hållbarhetsrapport, som med jämna mellanrum uppdateras för att visa på framsteg och aktuella utmaningar. En sådan rapport kan man ta fram i eget format utifrån en kartläggning och det strategiska arbetet. Man kan även använda verktyget ansvarsfullt.se. Större företag måste hållbarhetsrapportera enligt Årsredovisningslagen (6 kap 10§).

MIKA Gruppen hjälper er gärna att ta fram hållbarhetsrapporter, samtidigt som vi ser till att ni tryggt navigerar runt hindren med greenwashing

 

Senast uppdaterad 29 november 2021