Ansvarsfullt.se

MIKA Gruppen är återförsäljare av verktyget ansvarsfullt.se där man utifrån självskattande svar på ett hundratal frågor får en nulägesanalys över sitt företag. Resultatet presenteras grafiskt i form av en publik hållbarhetsrapport.

Med ansvarsfullt.se får du dels en hållbarhetsrapport, dels en överblick över styrkor och svagheter i verksamheten. När man har svarat på frågorna har man därför en bra grund för att sätta upp mål och handlingsplaner på de områden där man ser att man har stor påverkansmöjlighet och där man behöver stärka upp verksamheten för att verkligen vara ett ansvarsfullt företag.

Skaffa din licens genom oss på MIKA Gruppen om du vill ha en personlig kontakt för arbete med verktyget. Detta medför ingen skillnad i licenskostnad, utan bara att det finns en möjlighet att vi på MIKA Gruppen hjälper er med arbetet. (Konsultkostnaden tillkommer förstås.)

I paketet ingår ett snyggt sigill att använda i sin profilering.

För dig som har ett större antal leverantörer kan ansvarsfullt.se vara ett verktyg för att göra en systematisk hållbarhetsbedömning av dessa då det finns en särskild modul för detta. Verktyget har också en modul för offentliga upphandlare som vill ställa krav på anbudsgivare. Kontakta MIKA Gruppen för mer information.

Senast uppdaterad 16 november 2021