Hållbarhetsrapport

Stora företag ska från och med räkenskapsåret 2017 upprätta en hållbarhetsrapport som en del av årsredovisningen. Mindre företag kan ändå välja att frivilligt hållbarhetsredovisa. Detta kan göras standardiserat enligt riktlinjerna i GRI eller precis så som företaget själv önskar.Ett sätt för det mindre företaget att kommunicera framsteg och kommande utmaningar är genom en snygg och begriplig hållbarhetsrapport. MIKA Gruppen hjälper er att ta fram detta dokument, som vi gör fritt efter just era förutsättningar för att berätta för omvärlden hur er ledning ser på hållbarhetsfrågan, företagets strategi och profilområden, medarbetarnas förbättringsinsatser och vad ni behöver fokusera på framöver, allt utifrån hållbarhetsområdena kvalitet, miljö, arbetsmiljö och samhällsansvar. Vi ser också till att informationen blir saklig - att ni undviker greenwashingfällan.

Ni kan också välja att använda rapporten från verktyget ansvarsfullt.se.

Senast uppdaterad 16 november 2021