Strategiskt hållbarhetsarbete

Att jobba med hållbarhet innebär att jobba systematiskt och långsiktigt, d.v.s. strategiskt, med frågor inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö i kombination. Många olika delar bygger upp en bra struktur. MIKA Gruppen hjälper dig som ledare att komma igenom denna uppgiftsmassa och hitta rätt nivå för just ditt företag.

Step By Step 6655274 Small

Hållbarhet är redan idag både en hygienfaktor och en möjliggörare, och dess betydelse i intressenternas kravställningar kommer sannolikt bara att öka. De organisationer som som aktivt arbetar med frågorna och har tydliga mål och strategier för att integrera hållbarhetsfrågorna i affärsidén blir framtidens vinnare.

Senast uppdaterad 30 november 2021

Doors 1767563 1920 Small

Strategi och planering

Att leda ett företag är en härlig, kreativ process!
Med rätt förutsättningar är det en förmån att få förverkliga drömmar parallellt med att leverera varor och tjänster till samhället och tillhandahålla en lön som försörjer anställda och deras familjer. Väl genomtänkta strategier och en god planering är a och o för hållbar framgång. 

Läs mer här
Document 428335 1920 Small

Dokumentation

Behovet av strukturerad och dokumenterad internkommunikation ökar i takt med att verksamheten utvecklas. Om detta inte tillgodoses ökar risken för att det skapas egna tolkningar och subkulturer som i sin tur kan bli krävande att komma till rätta med.

Läs mer här
Checklist 2277701 1920 Small

Kartläggning

Det finns sju principer för en framgångsrik och hållbar verksamhet. Flera av dem faller in under kapitlet kartläggning, nämligen:

-Basera beslut på fakta
-Få alla i organisationen att medverka
-Arbeta med processer
-Ha kundfokus
-Hantera relationer med intressenter

Läs mer här
Hands 4086542 1920 Small

Agenda 2030

Vi lever i en alltmer global värld. Samtidigt som det blir mer och mer viktigt att vara unik, så ökar även betydelsen av att vi alla på planeten fattar gemensamma beslut och strävar åt samma håll. Därför finns Agenda 2030, världens samlade agenda för att nå hållbarhet. Alla kan vara med på tåget!

LÄS MER HÄR
Stairs 1074141 1280 Small

Livscykelanalys

Livscykelanalys (LCA) är en metod för att beräkna miljöpåverkan under en produkts hela livscykel – från att naturresurser utvinns till dess att produkten inte används längre och måste tas om hand. 

LÄS MER HÄR