Livscykelanalys

Livscykelanalys (LCA) är en metod för att beräkna miljöpåverkan under en produkts hela livscykel – från att naturresurser utvinns till dess att produkten inte används längre och måste tas om hand. 

Stairs 1074141 1280 Small

I samarbete med vår partner Circular Action Tools erbjuder MIKA Gruppen metoden Fast Track LCA, som kan göras på olika scopes och för olika beräkningsfaktorer (t.ex. koldioxidavtryck/CO2). Analysen levereras ofta i ett excel-dokument för största transparens och för att siffror lätt ska kunna redigeras om de ändras under kommande år. På så sätt kan man använda analysen flera år i rad förutsatt att grundprocessen är oförändrad. Vid efterfrågan inkluderas hur företaget kan reducera sin påverkan och var företagets största ekonomiska risker finns baserat på miljöpåverkan. Vi kan också utbilda er i att göra enkla beräkningar själva. Verktyget/Databasen är open-source, vilket betyder att det i sig är gratis att använda. 

Senast uppdaterad 30 november 2021