Arbetsmiljöplan

Inom bygg- och anläggningsarbete krävs ofta en så kallad arbetsmiljöplan. Även i andra fall kan det vara bra att planera och samordna arbetsmiljön. 

Arbetsmiljöplan Small

Krav på en arbetsmiljöplan beskrivs i 8§ i AFS 1999:3 och ibland genom ytterligare specifikationer från uppdragsgivaren. Arbetsmiljöplanen består av en beskrivning av regler som gäller vid byggarbetsplatsen, organisering av arbetet samt riskbedömningar med handlingsplaner. Vid enklare arbeten kan ibland en förenklad arbetsmiljöplan användas. 

Kontakta MIKA Gruppen för hjälp rörande er arbetsmiljöplan.

Senast uppdaterad 30 november 2021