Miljöplan

I en miljöplan visar du hur du ämnar uppfylla de mål och krav som byggherre/beställare har uppgett i sitt miljöprogram. Miljöplanen blir därför ett slags ledningssystem. 

Darts 102919 1920 Small

Till skillnad mot för arbetsmiljöplanen (där AFS 1999:3 reglerar lagkraven) så finns inget explicit lagkrav på upprättande av en miljöplan. Trots det så begär beställare ofta en miljöplan ändå.

I större projekt följer miljöplanen lämpligtvis ett ledningssystem enligt ISO 14001, medan mindre projekt kan ha mindre omfattning på miljöplanen.

Miljöplanen tas fram i ett tidigt skede av ett projekt, så kontakta gärna MIKA Gruppen redan idag för hjälp kring detta. 

Senast uppdaterad 30 november 2021