Miljörond

Som grund för ett systematiskt miljöarbete och för att kunna uppfylla Miljöbalkens krav behöver man regelbundet kontrollera organisationens läge gällande miljöfrågorna. Detta kan göras i form av en miljörond. 

Miljörond Small

För att säkerställa att miljökrav hanteras och efterlevs i organisationen kan man genomföra regelbundna miljöronder, i likhet med skyddsronden för arbetsmiljöfrågorna. 

MIKA Gruppen hjälper er att hitta en anpassad rutin för miljöronder. Vi kan även delta i miljöronden tillsammans med arbetsgivare och arbetstagare, för att kartlägga var företagets risker, behov och möjligheter finns och därefter kunna genomföra förbättringar. 

Kontakta MIKA Gruppen så diskuterar vi er situation. 

Senast uppdaterad 30 november 2021