Skyddsrond och riskbedömning

En sedan många år väletablerad och viktig aktivitet inom arbetsmiljöområdet är skyddsronden, som ska utföras i samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare. 

Slip Up 709045 1920 Small

Föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete gäller för alla arbetsgivare. I och med att AFS 2001:1 kom har begreppet riskbedömning intensifierats, och mycket behöver idag riskbedömas i dokumenterad form (maskiner, kontorsarbete, verkstad, kemikalier, hemarbete, smittskydd, minderårigas arbete, organisatorisk och social arbetsmiljö etc.).

Parallellt ska hälsofrämjande åtgärder (”möjligheter”) identifieras och arbetas med. Syftet är att ingen ska bli sjuk, skadas eller dö på jobbet. 

MIKA Gruppen kan hjälpa er skapa en bra struktur för detta arbete. Vi kan även delta vid ronder/riskbedömningar dels som protokollförare, dels som en aktör som tittar på verksamheten med fräscha ögon för att minska risken för hemmablindhet. 

Kontakta MIKA Gruppen så diskuterar vi er situation. 

Senast uppdaterad 30 november 2021