De Globala Målen och Agenda 2030

Climate Change G194d22950 1920 Small

Idag är det många som pratar om hållbarhet, ett begrepp som verkligen aktualiserades genom en FN-rapport som kom 1987 och handlade om långsiktiga globala miljöstrategier. På Regeringens sida står det att:

"Agenda 2030 med 17 globala mål för hållbar utveckling syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser. Globala målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga."

I samarbete med vår partner Exceed Consulting erbjuder MIKA Gruppen en plattformsbaserad e-learning om hållbarhet och De Globala Målen, lämpad för det lite större företaget (+50 anställda). 

I de fall e-utbildningen inte passar så erbjuder MIKA Gruppen själva en företagsanpassad utbildning för ökad förståelse om ert företags roll och möjligheter med de globala målen. 

Kontakta oss för mer information.

Senast uppdaterad 01 december 2021