Full koll på lagstiftning

Som företagsledare är du skyldig att känna till och efterleva de lagar som är relevanta för din verksamhet. De flesta tycker dock att det är svårt att få en överblick över den lagstiftning som finns och att det är mer eller mindre omöjligt att leva upp till kraven. Känner du igen dig i beskrivningen men vill ändå få bättre koll på läget gällande miljö och arbetsmiljö? Då är denna kurs är för dig!

 

Klubba Small

Om kursen
Kursen ger dig ett bra fundament för att förstå miljö- och arbetsmiljölagstiftningen och de viktigaste kraven som ställs på en verksamhet. Du lär dig en metod för hur man systematiskt arbetar med uppföljning och lagefterlevnadskontroll. Du kan därför efter genomgången kurs lättare tolka lagkrav, agera tryggt i förändring och hantera myndighetsärenden.

Målgrupp
Kursen är grundläggande och vänder sig till exempelvis VD, miljöchef/-samordnare, arbetsmiljöchef/-samordnare, skyddsombud, internrevisor samt ansvarig för kemikaliehantering, avfall eller brand på små och medelstora företag.

Ur innehållet

 • Miljöbalken
 • Miljöfarlig verksamhet, tillstånds- och anmälningsplikt
 • Verksamhetsutövarens egenkontroll
 • Hantering av avfall och kemikalier
 • Skydd mot olyckor, brandfarliga varor
 • Hållbarhetslagen
 • Arbetsmiljöverkets författningssamling
 • Arbetsmiljölagen och Diskrimineringslagen
 • Organisatorisk och social arbetsmiljö
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete SAM
 • Policys och Riskbedömning
 • Prevent

Kursen anordnas då vi har minst fem deltagare. 
Kurslängd: 1 dag
Kursavgift: 6 000 kr per person. Fika ingår men ej lunch. 
Plats: Leimirhuset, Hudiksvall
Intresseanmälan: info@mikagruppen.se

Senast uppdaterad 14 februari 2022