Truck- och maskinutbildning

Front Loader 1190554 1920 Small

I samarbete med vår partner TM-utbildning lotsar vi er till truck- och maskinutbildningar. 

Som maskinförare har man ett stort ansvar och TMU:s primära mål är att utbilda er till ansvarsfulla förare oavsett maskintyp.

På arbetsplatser runt om i vårt land sker idag många onödiga olyckor orsakade av maskinförare som jobbar mot kvantitativa mål. TMU förespråkar alltid kvalitativa leveranser och lyft och ser säkerheten som den primära delen i värdegrunden.

Kontakta MIKA Gruppen för mer information.

Senast uppdaterad 01 december 2021