Våra hållbarhetspaket

MIKA Gruppen paketerar erbjudanden för att tydliggöra vad hållbarhet innebär, för att svara upp mot våra kunders behov, för att beskriva hur vi möter kundens utmaningar, och för att bidra till att lösa problem och bygga värde hos kunden.

Gift 1420830 Smallest

Vi paketerar gärna tjänsterna på lämpligt sätt enligt nedan eller utifrån ert önskemål så att du är trygg med att du får en lösning på din utmaning:

Senast uppdaterad 14 januari 2022

First Line G884b3b26f 1920

Nulägesanalys - Gör rätt sak i rätt tid!

Vet du hur ni ligger till i ert hållbarhetsarbete? Gör ni rätt saker eller är ni ute och slirar i fel spår?

Hållbarhet är idag på allas läppar, men få är säkra på om de har kommit igång på rätt sätt med rätt saker. 

Vid en 1-dags nulägesanalys kartlägger vi verksamheten, tillsammans med er, ur ett hållbarhetsperspektiv.

LÄS MER HÄR
Meeting G77ee23675 1280

Stenkoll på systematiskt arbetsmiljöarbete SAM

Vi går igenom ert systematiska arbetsmiljöarbete och ser vad som finns och vad som behöver kompletteras för att ni ska uppfylla lagens krav och lägga grunden för en sund arbetsplats.

LÄS MER HÄR
Puzzle Pieces 592798 1920 Small

Hållbarhetsspecialist på löpande

Stora företag anställer en hållbarhetsansvarig, miljöchef e.d. I det mindre företaget finns inte alltid det ekonomiska utrymmet att anställa en heltid på detta.

Utifrån ert specifika behov kan MIKA Gruppen gå in och axla hållbarhetsbefattningen kontinuerligt i er verksamhet.

LÄS MER HÄR