Stenkoll på systematiskt arbetsmiljöarbete SAM

Meeting G77ee23675 1280

Vi går igenom ert systematiska arbetsmiljöarbete och ser vad som finns och vad som behöver kompletteras för att ni ska uppfylla lagens krav och lägga grunden för en sund arbetsplats.

Tillsammans bygger vi en begriplig och tydlig struktur så att ni kan slappna av i vetskapen om att ni gör rätt. Välj:

Lilla paketet: Pris från 20 000 kr
Mellanpaketet: Pris från 40 000 kr
Stora paketet Pris från 60 000 kr

Kontakta MIKA Gruppen för mer information.

Senast uppdaterad 14 januari 2022