Hudiksvall
info@mikagruppen.se

MIKA Gruppen
Hälsinglands hållbarhetsbolag 

- Alla kan jobba med hållbarhet! -

Vad vi erbjuder

MIKA Gruppen är en kvalificerad, drivande och positiv samarbetspartner inom hållbarhetsområdet. Vi hjälper er att strukturera, effektivisera och profilera er verksamhet utifrån de tre hållbarhetsområdena miljö (ekologi), kvalitet (ekonomi) och arbetsmiljö (sociala frågor). Alla kan göra något för att förbättra sin verksamhet och bidra till en hållbar utveckling av vårt samhälle. Du väljer själv om du vill ta ett helhetsgrepp med ett ledningssystem eller om du vill börja med utvalda delar, ”plocka russinen ur kakan”, för att sedan jobba vidare på ett systematiskt, målmedvetet sätt. 

STRUKTURERA

Vi har lång erfarenhet av införande och drift av såväl certifierbara som förenklade ledningssystem inom vitt skilda verksamheter. Vi kan strukturen – du kan din verksamhet! Resultatet blir ordning och reda!

MILJÖ- att jobba med

Kemikaliehantering, lagstiftning, avfallshantering, cirkulär ekonomi, Agenda 2030, klimat, livscykelperspektiv, nödlägesberedskap, energibesparing, miljörapportering, miljöledningssystem ISO 14001/FR 2000… 

EFFEKTIVISERA

Tillsammans analyserar vi fram var ni har era styrkor/möjligheter och svagheter/risker. Utifrån det tar vi fram dokumenterade mål, rutiner och mätningar i syfte att skapa en effektiv = långsiktigt hållbar verksamhet genom ständiga förbättringar. 

KVALITET – att jobba med

Ledarskap, organisation, kompetens, avvikelsehantering, processkartläggning, tidstjuvar, leverantörsbedömning, verksamhetsstyrning, prestanda, kvalitetsledningssystem ISO 9001…

PROFILERA

Gör ni redan en massa bra saker inom hållbarhetsområdet? Vill ni framöver bli ännu bättre? Vill ni kommunicera ert arbete till era intressenter? Vi hjälper er att profilera er inom hållbarhet, t.ex. genom en policy eller via en hållbarhetsrapport.

ARBETSMILJÖ- att jobba med

Riskbedömningar, rekrytering, medarbetarsamtal, organisation, social och organisatorisk arbetsmiljö, CSR, krisberedskap, inkludering, friskvård, systematiskt arbetsmiljöarbete SAM, arbetsmiljöledningssystem ISO 45001…

Medarbetare

Vi är lokaliserade i Hudiksvall/Hälsingland och diskuterar gärna uppdrag på andra orter. Kontakta oss för mer information!

Kontaktformulär

Bodil Nylander

Civ.ing. samhällsbyggnadsteknik 070-677 10 12

Bodil@mikagruppen.se

Linda Rudbäck

Fil.kand.miljöteknik 073-636 99 80

Linda@mikagruppen.se

Ingalill Nyberg

Fil.kand. miljö och hälsa 070-601 05 97

Ingalill@mikagruppen.se

Karin Hansson

Fil.mag. naturgeografi 0730-58 18 70

Karin@mikagruppen.se