Inspirera

Dags att komma igång med hållbarhetsarbetet, eller ta det till en ny nivå? MIKA Gruppen erbjuder "ögonöppnare" i form av inspirationsföreläsningar, workshops och interna revisioner.

Strukturera

Vi har lång erfarenhet av införande och drift av certifierbara och förenklade ledningssystem inom vitt skilda verksamheter. Vi kan strukturen – du kan din verksamhet! Resultatet: Ordning och reda!

Effektivisera

Tillsammans analyserar vi fram era möjligheter och risker samt sätter dokumenterade mål, rutiner och mätningar, i syfte att skapa en långsiktigt hållbar verksamhet genom ständiga förbättringar.

Profilera

Gör ni redan en massa bra saker inom hållbarhetsområdet? Vill ni bli ännu bättre, och visa intressenterna resultaten? Profilera er med en policy eller en hållbarhetsrapport! MIKA Gruppen hjälper er.

First Line G884b3b26f 1920

Nulägesanalys - Gör rätt sak i rätt tid!

Vet du hur ni ligger till i ert hållbarhetsarbete? Gör ni rätt saker eller är ni ute och slirar i fel spår?

Hållbarhet är idag på allas läppar, men få är säkra på om de har kommit igång på rätt sätt med rätt saker. 

Vid en 1-dags nulägesanalys kartlägger vi verksamheten, tillsammans med er, ur ett hållbarhetsperspektiv. 

LÄS MER HÄR

Boka hållbarhetsresan idag

Öppna dörren till hållbarhetsvärlden och utforska dina möjligheter med ett systematiskt hållbarhetsarbete.

Genom 10 träffar under 1 års tid tar vi dig, steg för steg, tryggt framåt mot ökad hållbarhet.

LÄS MER HÄR
Railroad Gc9ec62da6 1920
Meeting G77ee23675 1280

Stenkoll på systematiskt arbetsmiljöarbete SAM

Vi går igenom ert systematiska arbetsmiljöarbete och ser vad som finns och vad som behöver kompletteras för att ni ska uppfylla lagens krav och lägga grunden för en sund arbetsplats. 

LÄS MER HÄR
Boka en gratis rådgivning

Vi identifierar era unika möjligheter