Nästan alla företag behöver idag någon som driver arbetet med KMA (kvalitet/miljö/arbetsmiljö) och hållbarhet.

Men ibland behövs inte kompetensen på heltid...

Andra gånger behöver inhouse-teamet förstärkas med kompetens utifrån...

Med över 20 års erfarenhet i bagaget av arbete med små och medelstora företag löser MIKA Gruppens konsulter era behov av KMA-kompetens i ditt företag.

Hjälper Dig

När du behöver ett certifikat

Behöver du bygga ett nytt ledningssystem, kanske med certifiering i sikte? Eller vill du utveckla det ledningssystem som du redan har? Söker du någon som kan arbeta praktiskt med ledningssystemet i vardagen?

Genom att arbeta enligt MIKA Gruppens process så skapar vi tillsammans ordning och reda i era KMA-parametrar utifrån era behov. Med en stabil grund kan du fokusera på kreativ utveckling av ditt företag samtidigt som du är trygg i att du uppfyller intressenternas behov. 

Jag vill veta mer om MIKA Gruppens lösningar!

Fem resultat av ett aktivt arbete med kvalitet, miljö och arbetsmiljö

Du som industriföretagare kan nå mycket goda resultat genom att arbeta systematiskt med kvalitet, miljö och arbetsmiljö:
  1. Ett genomtänkt fokus på kvalitet förbättrar produkter och tjänster, minskar reklamationskostnader och ökar kundnöjdheten. På så sätt ökar er konkurrenskraft.
  2. Genom att arbeta med företagets miljöaspekter minskar er miljöpåverkan. Det ökar ditt företags attraktivitet för miljömedvetna kunder och investerare.

  3. Fokus på säkerhet och KMA-arbete minimerar arbetsplatsolyckor och ohälsa. Det ger en tryggare arbetsmiljö, minskar sjukfrånvaron och ökar produktiviteten.

  4. Strukturerade processer leder till ökad produktivitet, bättre resursutnyttjande och kostnadsbesparingar.

  5. KMA-åtgärder bidrar till en företagskultur som attraherar nya och behåller befintliga medarbetare och främja samarbete.

     

MIKA (1)

MIKA - ISO - KMA - HSEQ - hållbarhet..? Vi förklarar!

Förkortningen MIKA i MIKA Gruppen kommer från att vi jobbar med de tre disciplinerna MIljö Kvalitet Arbetsmiljö. Vi tyckte bolagsnamnet blev bäst på det viset!

I Sverige vänder man ofta på de tre bokstäverna och benämner de tre disciplinerna som KMA-arbete.

En allmänt vedertagen (även i Sverige) engelsk förkortning är HSEQ – Health, Safety, Environment, Quality.

JAG VILL VETA MER!
Är det svårt att veta var ni ska börja? Bara gör det!


KONTAKTA OSS PÅ MIKA GRUPPEN!