Hudiksvall
info@mikagruppen.se

MIKA Gruppen
Hälsinglands hållbarhetsbolag 

- Vi hjälper dig att framtidssäkra din organisation -

Vad vi erbjuder

Vi hjälper dig att framtidssäkra din organisation genom att strukturera, effektivisera och profilera din verksamhet utifrån de tre hållbarhetsområdena kvalitet (ekonomi), miljö (ekologi) och arbetsmiljö (sociala frågor).

Du väljer själv om du vill ta ett helhetsgrepp om din organisation eller om du vill börja med utvalda delar, ”plocka russinen ur kakan”, för att sedan jobba vidare på ett systematiskt, målmedvetet sätt.
STRUKTURERA

Vi har lång erfarenhet av införande och drift av såväl certifierbara som förenklade ledningssystem inom vitt skilda verksamheter. Vi kan strukturen – du kan din verksamhet! Resultatet blir ordning och reda!

MILJÖ- att jobba med

Kemikaliehantering, lagstiftning, avfallshantering, cirkulär ekonomi, Agenda 2030, klimat, livscykelperspektiv, nödlägesberedskap, energibesparing, miljörapportering, miljöledningssystem ISO 14001/FR 2000…

EFFEKTIVISERA

Tillsammans analyserar vi fram var ni har era styrkor/möjligheter och svagheter/risker. Utifrån det tar vi fram dokumenterade mål, rutiner och mätningar i syfte att skapa en effektiv = långsiktigt hållbar verksamhet genom ständiga förbättringar.

KVALITET – att jobba med

Ledarskap, organisation, kompetens, avvikelsehantering, processkartläggning, tidstjuvar, leverantörsbedömning, verksamhetsstyrning, prestanda, kvalitetsledningssystem ISO 9001…

PROFILERA

Gör ni redan en massa bra saker inom hållbarhetsområdet? Vill ni framöver bli ännu bättre? Vill ni kommunicera ert arbete till era intressenter? Vi hjälper er att profilera er inom hållbarhet, t.ex. genom en policy eller via en hållbarhetsrapport.

ARBETSMILJÖ- att jobba med

Riskbedömningar, rekrytering, medarbetarsamtal, organisation, social och organisatorisk arbetsmiljö, CSR, krisberedskap, inkludering, friskvård, systematiskt arbetsmiljöarbete SAM, arbetsmiljöledningssystem ISO 45001…

MIKA Gruppen AB samarbetar med

Ansvarsfullt.se

Marknadens enklaste hållbarhetsredovisning

Ansvarsfullt.se

3LED

Lätt och komplett systemstöd för ditt ISO-ledningssystem

3LED

Vår kund LBS

Vi tog LBS till certifiering i de tre ledningsystemen miljö, kvalitet och arbetsmiljö.

Se vad LBS arbetar med
LBS

Kontakt

Vi är lokaliserade i Hudiksvall/Hälsingland och diskuterar gärna uppdrag på andra orter.

Kontakta oss för mer information! Vår telefonväxel når du på 0650-52 50 90. 

Kontaktformulär

Bodil Nylander

Civ.ing. samhällsbyggnadsteknik

0650-52 52 02 Bodil@mikagruppen.se

Linda Rudbäck

Fil.kand. miljöteknik

0650-52 52 01 Linda@mikagruppen.se

Karin Hansson

Fil.mag. naturgeografi

0650-52 52 03 Karin@mikagruppen.se