MIKA Gruppen jobbar i partnerskap med industri- och industrinära företag, främst i Norrland, för att de på bästa sätt ska kunna hantera kravställningar från medarbetare, kunder och myndigheter samt nå uppsatta verksamhetsmål.

MIKA Gruppen utgår från er unika verksamhet och skapar ett anpassat ledningssystem som ger er stöd i att uppfylla kund- och lagkrav, skydda miljön och ta hand om medarbetarna. Ledningssystemet kan uppfylla alla krav för certifiering eller omfatta endast utvalda delar.

Hos oss finns över 20 års erfarenhet av tillsynsarbete och certifierade ledningssystem i små och medelstora företag, och vi fyller löpande på med ny kompetens för att möta era och omvärldens behov.

Hjälper Dig

Vår arbetsprocess

Behöver du bygga ett nytt ledningssystem, kanske med certifiering i sikte? Eller vill du utveckla det ledningssystem som du redan har? Söker du någon som kan arbeta praktiskt med ledningssystemet i vardagen?

Genom att arbeta enligt MIKA Gruppens process så skapar vi tillsammans ordning och reda i era KMA-parametrar utifrån era behov. Med en stabil grund kan du fokusera på kreativ utveckling av ditt företag samtidigt som du är trygg i att du uppfyller intressenternas behov. 

Jag vill veta mer om MIKA Gruppens lösningar!

Varför du ska arbeta med kvalitet, miljö och arbetsmiljö

För dig som industriföretagare finns flera goda skäl att arbeta med kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Här har vi listat de främsta:
*Ett genomtänkt fokus på kvalitet förbättrar produkter och tjänster, minskar reklamationskostnader och ökar kundnöjdheten. På så sätt ökar er konkurrenskraft.

*Genom att arbeta med företagets miljöaspekter minskar er miljöpåverkan. Det ökar ditt företags attraktivitet för miljömedvetna kunder och investerare.

*Fokus på säkerhet och KMA-arbete minimerar arbetsplatsolyckor och ohälsa. Det ger en tryggare arbetsmiljö, minskar sjukfrånvaron och ökar produktiviteten.

*Strukturerade processer leder till ökad produktivitet, bättre resursutnyttjande och kostnadsbesparingar.

*Ett strukturerat KMA-arbete hjälper dig att följa relevanta lagar, regler och branschstandarder.

*KMA-åtgärder bidrar till en företagskultur som attraherar nya och behåller befintliga medarbetare och främja samarbete.

*Ett robust KMA-ramverk visar att företaget tar sitt samhällsansvar på allvar och arbetar för en hållbar framtid vilket är attraktivt för investerare, kunder och medarbetare.

20231011 134407120 Ios

MIKA - ISO - KMA - HSEQ - hållbarhet..? Vi förklarar!

Förkortningen MIKA i MIKA Gruppen kommer från att vi jobbar med de tre disciplinerna MIljö Kvalitet Arbetsmiljö. Vi tyckte bolagsnamnet blev bäst på det viset!

I Sverige vänder man ofta på de tre bokstäverna och benämner de tre disciplinerna som KMA-arbete.

En allmänt vedertagen (även i Sverige) engelsk förkortning är HSEQ – Health, Safety, Environment, Quality.

JAG VILL VETA MER!

Projekt: Nätverkscertifiering

Projektets koncept bygger på ett nätverk där ni regelbundet deltar i gruppföreläsningar och workshops. Vi arbetar enligt miljöledningsstandarden ISO 14001 där vi på ett systematiskt sätt går igenom standardens olika delar.

JAG VILL VETA MER OM PROJEKTET!
1 (5)
Är det svårt att veta var ni ska börja? Bara gör det!


KONTAKTA OSS PÅ MIKA GRUPPEN!