Nästan alla företag behöver idag någon som driver arbetet med KMA (kvalitet/miljö/arbetsmiljö) och hållbarhet.

Men ibland behövs inte kompetensen på heltid...

Andra gånger behöver inhouse-teamet förstärkas med kompetens utifrån...

Med över 20 års erfarenhet i bagaget av arbete med små och medelstora företag löser MIKA Gruppens konsulter era behov av KMA-kompetens i ditt företag.

Välkommen till vårt MIKA-event 4 juni

MIKA Gruppen bjuder tillsammans med Företagarna Hudiksvall in till ett gratis event med mingel och fokus på hållbarhet och systematiskt KMA-arbete.

Läs mer här!

Detta är ett toppentillfälle att träffa likasinnade, få tillgång till best practice och bygga nätverk. Vi bjuder på dryck och enklare tilltugg!

OBS: Obligatorisk anmälan.

Anmäl dig direkt!
VÄLKOMMEN PÅ MIKA EVENT!
Hjälper Dig

Vår arbetsprocess

Behöver du bygga ett nytt ledningssystem, kanske med certifiering i sikte? Eller vill du utveckla det ledningssystem som du redan har? Söker du någon som kan arbeta praktiskt med ledningssystemet i vardagen?

Genom att arbeta enligt MIKA Gruppens process så skapar vi tillsammans ordning och reda i era KMA-parametrar utifrån era behov. Med en stabil grund kan du fokusera på kreativ utveckling av ditt företag samtidigt som du är trygg i att du uppfyller intressenternas behov. 

Jag vill veta mer om MIKA Gruppens lösningar!

Varför du ska arbeta med kvalitet, miljö och arbetsmiljö

För dig som industriföretagare finns flera goda skäl att arbeta med kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Här har vi listat de främsta:
*Ett genomtänkt fokus på kvalitet förbättrar produkter och tjänster, minskar reklamationskostnader och ökar kundnöjdheten. På så sätt ökar er konkurrenskraft.

*Genom att arbeta med företagets miljöaspekter minskar er miljöpåverkan. Det ökar ditt företags attraktivitet för miljömedvetna kunder och investerare.

*Fokus på säkerhet och KMA-arbete minimerar arbetsplatsolyckor och ohälsa. Det ger en tryggare arbetsmiljö, minskar sjukfrånvaron och ökar produktiviteten.

*Strukturerade processer leder till ökad produktivitet, bättre resursutnyttjande och kostnadsbesparingar.

*Ett strukturerat KMA-arbete hjälper dig att följa relevanta lagar, regler och branschstandarder.

*KMA-åtgärder bidrar till en företagskultur som attraherar nya och behåller befintliga medarbetare och främja samarbete.

*Ett robust KMA-ramverk visar att företaget tar sitt samhällsansvar på allvar och arbetar för en hållbar framtid vilket är attraktivt för investerare, kunder och medarbetare.

MIKA (1)

MIKA - ISO - KMA - HSEQ - hållbarhet..? Vi förklarar!

Förkortningen MIKA i MIKA Gruppen kommer från att vi jobbar med de tre disciplinerna MIljö Kvalitet Arbetsmiljö. Vi tyckte bolagsnamnet blev bäst på det viset!

I Sverige vänder man ofta på de tre bokstäverna och benämner de tre disciplinerna som KMA-arbete.

En allmänt vedertagen (även i Sverige) engelsk förkortning är HSEQ – Health, Safety, Environment, Quality.

JAG VILL VETA MER!

Projekt: Nätverkscertifiering

Projektets koncept bygger på ett nätverk där ni regelbundet deltar i gruppföreläsningar och workshops. Vi arbetar enligt miljöledningsstandarden ISO 14001 där vi på ett systematiskt sätt går igenom standardens olika delar.

JAG VILL VETA MER OM PROJEKTET!
1 (5)
Är det svårt att veta var ni ska börja? Bara gör det!


KONTAKTA OSS PÅ MIKA GRUPPEN!