Om MIKA Gruppen

- Vi är experter inom systematiskt miljö-, kvalitets- och arbetsmiljöarbete (KMA) -

 

VÅR VISION
Hållbara företag - ett hållbart samhälle - en hållbar värld

VÅR KUND

  • är stolt över sina produkter/tjänster och vill tjäna pengar, vårda planeten och ha medarbetare som trivs och mår bra
  • gillar utmaningar och resultat, och prioriterar därför resurser till uppdraget
  • är öppen kring sina möjligheter och utmaningar
  • ser MIKA Gruppen som en trygg och långsiktig partner inom KMA-/HSEQ-området

 

VÅRT UPPDRAG
MIKA Gruppen förser industri- och industrinära företag med kompetensen de behöver för att få framdrift i KMA-arbetet och därigenom stärka sin position som ansvarsfull arbetsgivare och leverantör på marknaden.

Med kundnytta som ständigt fokus optimerar vi era processer utifrån ISO-standarder, intressenters krav samt gällande lagstiftning.

Starta upp ett samarbete med oss så tidigt som möjligt i händelseförloppet vid införande av ledningssystem, inför tillståndsansökningar, vid kund- och ISO-revisioner samt utvecklingsarbete. Vi vet vad som efterfrågas och vilka fallgropar som ska undvikas. Därmed kan vi genomföra er förflyttning "från A till B" på bästa sätt. 

Ett partnerskap med MIKA Gruppen gör att du som kund kan fokusera på det som är viktigast – att utveckla din verksamhet. Tillsammans kan vi skapa lönsamma affärer och en mer hållbar värld.


Här är MIKA Gruppens konsulter

Karin Hansson
karin@mikagruppen.se
Tel direkt: 0650-52 52 03
Läs mer om Karin här

Bodil Nylander
bodil@mikagruppen.se
Tel direkt: 0650-52 52 02
Läs mer om Bodil här

Klara Westling
klara@mikagruppen.se
Tel direkt: 073-636 99 80
Läs mer om Klara här

Senast uppdaterad 12 juli 2024

MIKA Gruppen

MIKA Gruppen har över 20 års erfarenhet från hållbarhetsarbete inom miljö, kvalitet och arbetsmiljö. Vi är lokaliserade i Hudiksvall, Hälsingland och har kunder över hela landet.

Goda kontakter

Vi verkar för goda kontakter mellan företag och myndigheter och vi vet hur man genomför framgångsrika förändringsprocesser.

Kunden i fokus

Kundens bästa är alltid i vårt fokus och vi strävar efter att hitta så kostnadseffektiva och samtidigt verkningsfulla, anpassade lösningar som möjligt.

Arbetets omfattning

Du väljer själv om du vill ta ett helhetsgrepp om din organisation eller om du ska börja med utvalda delar, ”plocka russin ur kakan”, för att sedan jobba vidare på ett systematiskt, målmedvetet sätt.

Var börjar man?

Vet du inte var du ska börja? Känns hållbarhet som stort och komplext? Var bara lugn, tillsammans med dig diskuterar vi er situation och sätter upp en anpassad färdplan!

Alla kan vara med på hållbarhetståget

Vi vill ge alla möjlighet att utvecklas inom hållbarhet, oavsett om man är nybörjare eller har jobbat med frågorna i decennier.

Är det svårt att veta var ni ska börja? Bara gör det!


KONTAKTA OSS PÅ MIKA GRUPPEN!