Bygga ledningssystem

Plötsligt står man där - verksamheten har växt och blivit så komplex att man inte riktigt har koll längre och brandkårsutryckningar har blivit vardag... Eller kanske är det bara så enkelt som att en viktig kund kräver ett certifikat?

I över 20 år har MIKA Gruppen arbetat med små och medelstora företag inom vitt skilda branscher (men framför allt industri/industrinära) och kan därför ta dig tryggt genom arbetet med att skapa ett anpassat, systematiskt KMA-arbete och, om du så önskar, ända fram till certifieringsrevision.

MIKA Gruppen - Bygga ledningssystem

Genom att styra verksamheten med ett bra ledningssystem tillgodoser ni krav från intressenter, såsom myndigheter, ägare, kunder, medarbetare och kommande generationer, samtidigt som ni bygger hållbarhet i företaget. 

Tillsammans etablerar vi en plan för arbetet, och sedan stöttar MIKA Gruppen dig genom att:

  • genomföra relevanta möten/ronder/interna revisioner med projektdeltagare, ledning och medarbetare
  • tillhandahålla mallar och textförslag och tillsammans med er anpassa dessa till era unika förutsättningar
  • agera bollplank vid utformning av strategier, mål o.d.
  • göra nödvändiga avgränsningar, så att vi når målet i tid och inom budgetramarna

MIKA Gruppen har lång erfarenhet av införande och drift av certifierbara/certifierade och integrerade ledningssystem enligt de ”stora” standarderna för kvalitet (ISO 9001), miljö (ISO 14001) och arbetsmiljö (ISO 45001). Vi jobbar i partnerskap med våra kunder och finns självklart kvar för er även efter "bygget" för fortsatt framdrift av ledningssystemet.

Läs mer här om olika aktiviteter som ett bra ledningssystem kan omfatta.

Eller kontakta oss direkt för ett möte där vi diskuterar era behov kring bygge av ledningssystem i just er verksamhet. 

 

Senast uppdaterad 03 juli 2024

"Ba gör´t!" - kontakta MIKA Gruppen idag


KONTAKTA OSS PÅ MIKA GRUPPEN!