Vad betyder MIKA

Förkortningen MIKA i MIKA Gruppen kommer från att vi jobbar med de tre disciplinerna MIljö Kvalitet Arbetsmiljö. Vi tyckte bolagsnamnet blev bäst på det viset!

I Sverige vänder man ofta på de tre bokstäverna och benämner de tre disciplinerna som KMA-arbete.

En allmänt vedertagen (även i Sverige) engelsk förkortning är HSEQ – Health, Safety, Environment, Quality.

 

Hållbarhetsbegreppet bygger på de tre dimensionerna ekologisk (miljö), ekonomisk (kvalitet) och social (arbetsmiljö) hållbarhet som, då de samspelar och stödjer varandra, förväntas leda till en mer hållbar utveckling.

Miljö, kvalitet och arbetsmiljö är alltså tre väsentliga discipliner som ska samverka för att skapa en sund och ansvarsfull verksamhet som vill möta de krav som ställs av intressenter som kunder, myndigheter och medarbetare och av samhället i stort.

Som stöd för att arbeta systematiskt och framdrivande med KMA-frågorna finns tre internationella standarderISO 9001 (kvalitet), ISO 14001 (miljö) och ISO 45001 (arbetsmiljö), som stöd för varje organisation.

Standarderna guidar företagsledningen i skapandet och utvecklandet av ett redskap för "compliance" (kravefterlevnad) och framdrift i företaget, ett så kallat ledningssystem.

Den som vill kan låta certifiera sitt ledningssystem genom ett ackrediterat revisionsbolag som regelbundet granskar att ledningssystemet uppfyller standardernas krav. Många kunder kräver certifikat av sina leverantörer, då det är ett smidigt sätt att säkerställa att en betryggande KMA-struktur är på plats hos leverantören.

Senast uppdaterad 03 juli 2024