Utbildning och workshops

Det händer mycket inom hållbarhetsområdet och det är inte så lätt att hänga med och förstå hur man själv berörs av allt som sägs i media.

MIKA Gruppen hjälper er genom att erbjuda relevanta utbildningar och workshops för er verksamhet, med allt från inspiration till hårt arbete inom KMA-området. 

Kunskap

Att ha rätt kunskap och medvetenhet i organisationen är a och o för ett effektivt och utvecklande KMA-arbete. Tillgång till duktiga utbildare och processledare inom olika områden är därför viktigt, och MIKA Gruppen bistår er med just det.

MIKA Gruppen erbjuder kundunika insatser. Kontakta oss så kartlägger vi tillsammans just ditt behov.

Exempel på utbildningar vi kan hålla:

  • Introduktion och fördjupning till CSRD
  • Introduktion och fördjupning ISO-standarder (9001, 14001, 45001)
  • Lagstiftning (miljö och arbetsmiljö)
  • SAM
  • Intern revision (9001, 14001, 45001)

Exempel på workshops vi kan hålla:

  • Väsentlighetsanalys CSRD
  • Processkartläggning ISO 9001
  • Kickstarta ditt hållbarhetsarbete

Läs mer här om olika aktiviteter som ett bra KMA-arbete kan omfatta.

Eller kontakta oss direkt för ett möte där vi diskuterar era behov av kompetens och utveckling för ett bra KMA-arbete. 

Senast uppdaterad 03 juli 2024

"Ba gör´t!" - kontakta MIKA Gruppen idag


KONTAKTA OSS PÅ MIKA GRUPPEN!