MIKA Gruppens konsulter

Här får du bekanta dig med våra medarbetare.

Karin Hansson har ett skarpt öga för detaljer och en bred kunskapsbas inom miljörätt. Med ett förflutet som anställd på Länsstyrelsen och som miljöchef på Ljusdals kommun har hon gedigen erfarenhet av myndighetsarbete, lagstiftningsfrågor och arbetsledning. Karin bistår er i förslagsvis arbetsmiljö- och miljöplaner, tillståndsärenden och ledarskapsfrågor. 

Så här beskriver Karin sig själv:

Jag är en jordnära person som har mina rötter i Jämtland (Ås) och bor sedan flera år tillbaka i Delsbo. 1999 flyttade jag till Umeå för att studera naturgeografi vid Umeå Universitet, och därefter bar det av till Värmland för att så småningom få landa i sköna Hälsingland. Min grundutbildning handlar till stor del om biologi och geologi, och mitt arbetsliv har till stora delar handlat om att leda och utveckla mina medarbetare. Sedan starten 2020 är jag delägare och konsult i MIKA Gruppen AB.

Personligen finner jag mycket motivation i att kunna påverka och utveckla det jag arbetar med. Det spelar ingen roll om det rör sig om enkla ansökningar eller utmanade ledarskapsfrågor. Att få effektivisera, förenkla och strukturera är bland det roligaste som finns. Hållbarhet är något mycket speciellt för mig eftersom det knyter ihop miljö och arbetsmiljö med ett annat viktigt område: Ekonomi.

På fritiden ägnar jag mig åt trädgårdsodling och uppdrag i tingsrätten. 

Klara Westling är en miljövetare som valt att inrikta sig på miljöledningssystem. Hon har ett stort engagemang och intresse för miljö- och hållbarhetsfrågor och strävar efter ett så hållbart levnadssätt som möjligt. Som person är hon strukturerad, social och väldigt motiverad att tillsammans med MIKA Gruppens kunder arbeta fram hållbara lösningar. 

Så här beskriver Klara sig själv:

Efter många år inom finansbranschen så är jag nu redo att lägga mitt fokus inom det området där mitt hjärta och min utbildning ligger: miljö och hållbarhet. Jag är utbildad miljövetare med fördjupning i miljöledningssystem efter studier vid Södertörns Högskola och Göteborgs Universitet.

Mina erfarenheter från arbetslivet ligger främst inom ledarskap, projektledning, organisation och medarbetarutveckling, men även inom rekrytering och kvalitetsarbete. Jag motiveras av att vända oordning till ordning, att samarbeta mot gemensamma mål och av att lära mig mycket under resans gång.

Sedan sommaren 2022 bor jag återigen i min födelseort Hudiksvall och är så glad att få vara en del av MIKA Gruppen.

Bodil Nylander har en stor passion för att bygga hållbara, effektiva verksamheter. Att frigöra tid till kärnverksamheten genom ordning och reda genom hela kundföretaget är Bodils mål. Efter att ha identifierat kundens styrkor och svagheter sätter hon upp en anpassad och alldeles lagom utmanande färdplan framåt. 

Så här beskriver Bodil sig själv:

År 1991 flyttade jag från Dalarna till Norrbotten där jag tog examen som civilingenjör i samhällsbyggnadsteknik (Luleå tekniska universitet). Sedan 1999 har jag erbjudit konsulttjänster inom hållbarhet genom eget företag. Jag har även ägt och drivit en krog med fullständiga rättigheter ute på landsbygden. Från starten 2020 är jag delägare och konsult i MIKA Gruppen AB.

Ända sedan barnsben har jag brunnit för en bra livsmiljö för oss människor. Allt hänger ihop - miljö, kvalitet och arbetsmiljö. Det finns också ett behov hos företagen att få hjälp med dessa hållbarhetsfrågor så att omvärlden blir nöjd med deras produkter och tjänster. Min styrka är att jag kan förstå saker ur olika synvinklar, och därigenom hitta en lösning som fungerar bra för alla parter, såväl företagaren som deras kravställare. 

Sedan 2006 bor jag i Hudiksvallsområdet där jag stortrivs med närheten till hav och skog, stad och landsbygd. Min fritid ägnas åt friluftsliv, fiolspel och filmtittande.

 

Senast uppdaterad 03 juli 2024