Framdrift i KMA-arbetet

När verkligheten pockar på är det inte alltid givet att man orkar hitta tid och kraft att på egen hand planera, driva, utvärdera och utveckla det ledningssystem som man en gång byggde upp.

Vi på MIKA Gruppen hjälper dig att få framdrift i ledningssystemet, genom att komma in med ny energi, expertkunskap och starkt fokus på sakfrågorna.

Framdrift (1)

Med genomtänkt, tydlig planering och styrning kan du som verksamhetsutövare känna dig trygg med att du gör ”rätt”, och du skapar förtroende, engagemang och framdrift i ledningssystemet. Du kan sedan lugnt fokusera på kärnverksamheten - och sova gott om natten. 

Med MIKA Gruppens stöd kan du fokusera på det som du brinner för - er affär, hur er verksamhet ska förhålla sig till ledningssystemet och hur ledningssystemet behöver utvecklas för att matcha verksamhetens långsiktiga mål.

Läs mer här om olika aktiviteter som ett bra ledningssystem kan omfatta.

Eller kontakta oss direkt för ett möte där vi diskuterar ett smart upplägg för ledningssystemets framdrift i just er verksamhet. 

Senast uppdaterad 03 juli 2024

"Ba gör´t!" - kontakta MIKA Gruppen idag


KONTAKTA OSS PÅ MIKA GRUPPEN!